Detaili täide

Detaili täide on väärtus, kui palju on detail seest täidetud. Üldiselt kasutame printimiseks 20-30% täidet, mis säästab materjali (ka Teie hinda) ning on loodussõbralikum. Ka vähene täide võib detaili äärmiselt tugevaks teha, sest tarkvara genereerib 3D-mudeli sisse kärjekujulise struktuuri, mis muudab detaili igast küljest tugevaks.

NB! Suurte (ligikaudu 15 cm2+) lamedate pindade puhul ei ole soovituslik kasutada minimaalset täidet, sest sel juhul võivad detaili kõige pealmised kihid natukene detaili sisse vajuda.

Prindime tulevikku kiht – kihi haaval