Aitame teil teie ideed ning kavandid ellu viia!

3D-modelleerimine on teostatud kavandi või joonise põhjal. Valdame Solidworks, Solid Edge, Google Sketchup ning Fusion 360 3D-modelleerimise programme.

Huvi korral võtta ühendust:

  • info@nullshaperize.com
  • grossmike.trykikoda@nullgmail.com (3D-modelleerija Mike Gross)