3D-Modelleerimine

Aitame teil teie ideed ning kavandid ellu viia!

3D-modelleerimine on teostatud kavandi või joonise põhjal. Valdame Solidworks, Solid Edge, Google Sketchup ning Fusion 360 3D-modelleerimise programme.

Huvi korral võtta ühendust:

  • info@shaperize.com
  • grossmike.trykikoda@gmail.com (3D-modelleerija Mike Gross)

Prindime tulevikku kiht – kihi haaval